Operativni system:

  • Microsoft® Windows® 10 (32- or 64-bit), Enterprise, Pro ili Home.
  • Microsoft® Windows® 8 (32- or 64-bit), Enterprise, Pro ili Core.
  • Microsoft® Windows® 7 (32- ili 64-bit), Enterprise, Ultimate, Professional ili Home Premium Edition.
  • Microsoft Windows Vista (32- ili 64-bit, SP1 ili higher), Enterprise, Business, Ultimate ili Home Premium Edition.
  • Microsoft Windows XP Professional ili Home Edition (32- ili 64-bit, SP2 higher).

Da bi ste instalirali program, potrebno je da imate administratorske privilegije.

Hardver

Minimalni hardverski zahtevi:

Procesor: Intel Pentium 4 ili AMD Athlon ili bolji.
Memorija: RAM od 512 MB, preporučljivo je 2 GB ili više.
Hard disk: 400 MB za instalaciju programa. Preporučljivo je da imate dodatnih 1-3 GB slobodnog prostora.
Monitor: Minimalna rezolucija:1024x768.
Preporučena rezolucija: 1280x1024 ili više.
Grafička karta: OpenGL\DirectX 9 podrška sa 3D ubrzavanjem.
  Integrisane grafičke karte nisu preporučene.
Dodatno: Pristup internetu za internet aktivaciju.
  Miš ili drugi upravljački hardver.
Opcioni programi: Microsoft Excel kao spoljni uređivač tablica.
  Microsoft Word kao spoljni uređivač teksta.

Aktivacija programa je obavezna. Aktivaciju možete ubavitei pomoću Registration Wizard-a. Bez aktivacije, program će raditi u demo modu..