Sve cene su izražene u dolarima bez uračunatog PDV-a! Kurs dolara se obračunava po prodajnom kursu naše banke.
PDV za programe je 20%!

nanoCAD Plus

market-comp-left.png

NANOCAD PLUS 11

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

  market-comp-right.png 

NANOCAD PLUS 11

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

1 godina
$180

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.    1 godina
$220
 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije
3 godine
$500
 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.   3 godine
$600
Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 

3 godine +
$540

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

   3 godine +
$660

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

note-sign.pngLicenca za radnu stanicu može biti korišćena samo na jednom računaru, odnosno nije moguće prenošenje licence sa jednog na drugi računar   note-sign.pngMrežna licenca može biti korišćena na bilo kojem računaru koji je povezan na lokalnu mrežu.
 

nanoCAD Pro

market-comp-left.png

NANOCAD PRO 11

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

  market-comp-right.png 

NANOCAD PRO 11

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

1 godina
$290

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.    1 godina
$330
 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije
3 godine
$800

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

  3 godine
$900

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 

3 godine +
$865

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

   3 godine +
$985

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

note-sign.pngLicenca za radnu stanicu može biti korišćena samo na jednom računaru, odnosno nije moguće prenošenje licence sa jednog na drugi računar   note-sign.pngMrežna licenca može biti korišćena na bilo kojem računaru koji je povezan na lokalnu mrežu.
 

nanoCAD Construction

market-comp-left.png

NANOCAD
CONSTRUCTION

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

  market-comp-right.png 

NANOCAD
CONSTRUCTION

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

1 godina
$260

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.    1 godina
$260
 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije

3 godine +
$780

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

   3 godine
$780

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

note-sign.pngLicenca za radnu stanicu može biti korišćena samo na jednom računaru, odnosno nije moguće prenošenje licence sa jednog na drugi računar   note-sign.pngMrežna licenca može biti korišćena na bilo kojem računaru koji je povezan na lokalnu mrežu.
 

nanoCAD Construction Site

market-comp-left.png

NANOCAD
COSNTRUCTION SITE

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

  market-comp-right.png 

NANOCAD
COSNTRUCTION SITE

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

1 godina
$600

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.    1 godina
$600
 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije

3 godine
$1800

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

   3 godine
$1800

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

note-sign.pngLicenca za radnu stanicu može biti korišćena samo na jednom računaru, odnosno nije moguće prenošenje licence sa jednog na drugi računar   note-sign.pngMrežna licenca može biti korišćena na bilo kojem računaru koji je povezan na lokalnu mrežu.
 

 

 

nanoCAD Mechanica

market-comp-left.png

NANOCAD
COSNTRUCTION SITE

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

  market-comp-right.png 

NANOCAD
COSNTRUCTION SITE

PRETPLATA ZA JEDNU RADNU STANICU

1 godina
$300

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.    1 godina
$300
 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije

3 godine
$900

 Licenca namenjena za registraciju jednog računara, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

   3 godine
$900

 Mrežna (plutajuća) licenca, prioritetna tehnička podrška i nadogradnje na nove verzije.

 Napomena: Nakon isteka perioda od 3 godine korisniku ostaje trajna licenca!

note-sign.pngLicenca za radnu stanicu može biti korišćena samo na jednom računaru, odnosno nije moguće prenošenje licence sa jednog na drugi računar   note-sign.pngMrežna licenca može biti korišćena na bilo kojem računaru koji je povezan na lokalnu mrežu.
 

n