nanoCAD Pro 20

 

Ukoliko je 3D modeliranje sastavni deo vašeg svakodnvnog rada, nanoCAD Pro je pravi izbor za Vas. Bilo da Vam je potrebno nekoliko stotina licenci za komplentu firmu ili Vam je potrebna samo jedna licenca, nanoCAD Pro nudi nenadmašnu kombinaciju cene, mogućnosti i kvaliteta.

nanoCAD Pro 20 donosi niz novih mogućnosti i unapređenja u odnosu na nanoCAD Plus. nanoCAD Pro je dostupan kao 32-bitna i kao 64-bitna verzija.


3D modeliranje solida

nanoCAD Plus kombinuje dva pristupa 3D modeliranju - parametarsko i direktno modeliranje.

Prvi način je tipičan za MCAD alate za 3D modeliranje, koji koriste istoriju kreiranja - slično Autodesk Inventoru ili Solidworks-u.

Drugi način - direktno modeliranje omogućava dizajnerima WYSWYG način rada - sve što radite je vidljivo u realnom vremenu, koristeći standardne alate za rad sa CAD 3D solidima.

3D.png


Oblaci tačaka

nanoCAD Plus može da uvozi oblake tačaka sačuvaniih u 5 različitih formata:
BIN (TerraSolid), LAS (ASPRS), PTX (Leica), PTS (Leica) i PCD (Point Cloud Library).

pointcloud.jpg

Omogućen je pregled tačaka, kao i izvlačenje preseka.


2D uslovljavanja

Podesite ograničenja i relacije između objekata na crtežu.

constr

Moguće je definisati odnose između objekata na crtežu i definisati uslove: upravnost, definisana dužina, paralelnost, tangenta itd. Na ovaj način je moguće napraviti "žive" objekte, koji će se menjati u skladu sa pravilima koje ste definisali.

Menadžer parametara omogućava Vam da definišete odnose i uslove putem matematičkih formula. Dovoljno je da promenite jednu vrednost i kompletan crtež će se izmeniti u skladu sa definisanim uslovima.