nanoCAD Plus 20

Novi nivo projektovanja

nanoCAD Plus poseduje kompletan set kako osnovnih, tako i naprednih alata koji se koriste u svakodnevnom radu. Opremljen sa IFC podrškom, dinamičkim unosom komandi, paletama alatki i preglednim korisničkim interfejsom, nanoCAD Plus predstavlja idealan alat za udoban rad. Svaki korisnik AutoCAD-a može da počne da koristi nanoCAD bez podtrebe za dugotrajnim prilagođavanjem.


ifc.pngPodrška za IFC format

Kako je podrška za IFC sastavni deo nanoCAD-a Plus, moguće je učitavati kompletne BIM modele iz bilo kojeg alata koji je sposoban da kreira datoteke u IFC formatu. Možete pregledati kompletnu geometriju modela i sve atribute pojedinih objekata u modelu. Poseban IFC pretraživač prikazuje model u obliku stabla, kao i atribute odabranog objekta. Možete uroniti duboko u učitan BIM model u potrazi za željenim podacima.

Napredna nanoCAD Plus 3D navigacija Vam omogućava šetnju kroz modele.

Takođe, u nanoCAD se mogu uvoziti IFC datoteke generisane iz različitih alata kao što su npr. arhitektonski modeli iz programa Graphisoft ArchiCAD ili Autodesk Revit, konstrukcija iz programa Tekla, MEP projekti iz programa MagiCAD itd.

 

 

 

 


Dinamički unos

Jedna od novih opcija u nanoCAD-u Plus je i mogućnost dinamičkog unosa komandi. Dinamički unos komandi omogućava prikaz komandne linije uz končanicu. Takoće, omogućava korisniku da unosi vrednosti kao što su dužina linije ili poluprečnik kružnice.

Dinamički unos radi kako sa novim objektima na crtežu, tako i sa postojećim, čime se ubrzava i pojekdnostavljuje proces projektovanja.

 

 


tools.pngPaleta alatki

Palete alatki omogućavaju brz i jednostavna pristup omiljenim komandama i blokovima.

Svi omiljeni kompleti blokova, šrafura i skripti su dostupni preko jednog klika.

 

 

 


Prilagodljiv korisnički interfejs

nanoCAD Plus 11 je još više korisnički orijentisan. U njemu je daleko lakše raditi zahvaljujući mogućnosti da se svaki deo interfejsa podesi. Možete sami podešavati izgled radnog prostora. Takođe, dodata su još dva podešavanja boja, da bi se eliminisalo umaranje očiju tokom dugog rada.

inter.jpg


Setovi stranasheetset.png

Kreirajte vaše setove strana spram vaših navika. Ovo je uobičajen način prikaza projektne dokumentacije.

Možete kontrolisati na stotine crteža i pogleda iz različitih crteža na jednom mestu. Takođe, nanoCAD Plus 8 Vas oslobađa dosadne rutine numerisanja strana sa svojim alatom za autonumeraciju.