Programi
nanoCAD Plus 8.0
nanoCAD Pro 8.0
AutoCAD 2016
AutoCAD LT 2016

Korisnički interfejs i osnovne mogućnosti

Korisnički interfejs

klasičan

klasičan

ribbon

ribbon

Mod za više dokumenata

Jezičci crteža

Menadžer slojeva, blokova i tipova linija

Object snap, object tracking i polar snap

AutoCAD-olika sintaksa

Komandna linija: automatsko sakrivanje, izmena prikaza
(font, boja i visina)

Odabir opcija komandi mišem u komandnoj liniji

Automatsko kompletiranje komandi

SHX i TTF fontovi

Oporavljanje crteža

Beskonačne Undo/Redo komande

Podešavanje skraćenica komandi, menija i traka alatki

Odabir sličnih objekata

Odabir prekrivenih objekata

Korisnički definisan koordinatni sistem

Spoljne reference

Uređivač tipova linija

Kreiranje viewportova iz prostora modela

Dinamički blokovi

 moguće korišćenje, ali ne i pravljenje

moguće korišćenje, ali ne i pravljenje

Dinamički unos objekata

2D-crtanje

Prikaz osobina objekata ispod kurzora

Notepad za razmenu podataka

Digitron

Višefunkcionalni gripovi

Asocijativne kote

Asocijativne šrafure

Dodatne komande za rad sa slojevima

AutoCAD-oliki stiolovi tabela

Excel-olik uređivač tabela

Izvoz podataka iz tabela

Izvori podataka za tabele

MS-SQL, MS-Access,
Excel, txt, xml

MS-SQL, MS-Access,
Excel, txt, xml

Excel

Excel

Dodatni alati

Prametarsko 2D crtanje

Baza objekata sa predefinisanim ponašanjem

 

Dinamički blokovi

Dodavanje kontrola u objekte

Uz korišćenje alata
za programiranje

Uz korišćenje alata
za programiranje

Uz korišćenje alata
za programiranje

Uređivanje spoljnih referenci

Prikaz 3D modela

Kreiranje meševa

Promena stilova prikaza

3D pogledi

Komanda Orbit

Operacije sa 3D objektima

 Pro version

Prostor crteža i prostor modela

Pogledi - Viewports

Palete alatki

Providnost objekata

Štampanje u zavisnosti od boje (CTB)

Programirano štampanje - Batch plot

Štampa u PDF-u

Štampa u PLT formatu

Setovi strana

Uvoz IFC datoteka

PDF podloge

Rad sa rasterskim slikama

Uređivanje rasterskih slika -  mirror/rotate/deskew/crop

Kalibracija slika u 4 tačke

Čišćenje rastera - draw/erase

Privlačenje rasterskih objekata

Prilagođavanje

OLE automatizacija - Visual Basic Script/Javascript

da

Visual Basic for Applications

 

LISP (sa DCL)

C++

 NRX

NRX

ARX

.NET

Podrška za više profila

Mrežno licenciranje